Liever bezig met waarmaken dan met waarzeggen

Uit eigen ervaring weten we hoe helder en praktisch een strategie moet zijn, wil hij werken. Een toets voor onszelf is, dat we zelf in staat moeten zijn om ons advies letterlijk in praktijk te brengen. Dat is overigens ook wat we vaak op verzoek doen.

Clear Value heeft meerdere gerenommeerde bedrijven, start-ups en scale-ups geholpen bij het definiëren of stroomlijnen van hun klantstrategie. Met als eindresultaat een bondige, begrijpelijke en uitvoerbare klantstrategie die in lijn ligt met de overall missie en doelen van de onderneming. En het verzoek om te helpen bij de realisatie ervan.

We vertellen u graag meer over onze aanpak: neem vrijblijvend contact op met Frans Melenhorst:

Klik hier en neem contact met ons op