Disclaimer

De content op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Toch bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Clear Value BV is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie op deze website.

Alle intellectuele eigendomsrechten van de informatie op deze website berusten bij Clear Value BV. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op onze intellectuele rechten. Met uitzondering van de in of krachtens de wet gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Clear Value BV.

Als je vragen hebt, neem dan contact met ons: klik hier.