Hoe wij werken: waarmaken, niet waarzeggen.

De beste aanpak van werken bepalen we graag samen met u, maar wij hebben gemerkt dat veel van onze opdrachtgevers de volgende aanpak waarderen:

  1. We luisteren naar u. Voordat we kunnen bepalen of we u kunnen helpen, willen we goed begrip hebben van uw markt, uw bedrijf en uw uitdagingen. Pas dan weten we of we u kunnen helpen en hoe we dat het meest effectief kunnen doen. Dat is onze voorbereiding en doen we pro deo.
  2. We luisteren naar uw klanten. Klantdata-analyse geeft snel inzicht in de staat van uw bestand, issues en de beste aanpak. We doen aanvullend onderzoek als dat het begrip van uw klanten verder verbetert. De volgende stap is het vaststellen of er een afwijking zit tussen uw doelen en ambities en de inzichten, middelen en vaardigheden die u nodig heeft om ze waar te maken.
  3. We maken een praktisch plan. Op basis van de uitgevoerde analyse stellen we een praktisch en begrijpelijk plan op, waarin we uw ambities vertalen in een uitvoerbare route voor verbetering.
  4. Gezamenlijke realisatie. Onze rol is tijdelijk en altijd bedoeld om uw team te mobiliseren: hen in staat te stellen om snel zelf met nieuwe kennis en middelen heldere resultaten te realiseren. Onder leiding van onze programma-, projectmanager of scrum master (afhankelijk van uw werkwijze) zorgen we voor de realisatie van het plan en vullen het projectteam aan met specialisten die u tijdelijk nodig heeft om het project te realiseren, of die u nog niet in dienst heeft.
  5. Inschakelen van de juiste specialisten. We zijn een onafhankelijk netwerkbureau: dat betekent dat we op basis van het plan van aanpak weten welke specialisten we uit ons netwerk uitnodigen met ons – en onder onze regie en verantwoordelijkheid – het plan van aanpak te realiseren. Dit zijn experts (1) die passen bij onze kernwaarden en werkwijze; (2) die wij kennen en vertrouwen; (3) die het best passen bij het plan dat we met u waar willen maken.

Lees verder over de bedrijven waar wij eerder (voor) hebben gewerkt:

Verder naar: Onze ervaring